Welkom bij Kunst op Locatie, expositieruimte voor beeldende kunsten.

Kunst op Locatie heeft als doelstelling dat kunstenaars op een laagdrempelige manier hun werk aan het publiek kunnen tonen. De mooie expositieruimte wordt op vrijwillige basis door de leden van het "Kunstcollectief Gemert" geëxploiteerd.

Adres:   KunstLokaal (Het gebouw van Den Dörpel) Vondellaan 49, 5421PN Gemert.

Op werkdagen geopend van 9.00 tot 21.00 uur. Iedere eerste zondagvan de maand van 14.00 -17.00 uur.

Gratis entree

VVvanwege het coronavirus is onze expo momenteel gesloten   

In Memoriam: Frans Arts


GEMERT – Drie weken na de opening van de expositie van zijn werk, in d’n Dörpel, is Frans Arts aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

Door Simon van Wetten

Frans was een alleskunner. Een autodidact bovendien, begiftigd met wat ik in het artikel met de aankondiging van zijn expositie als ‘Fingerspitzengefühl’ omschreef. “Dát,”zo stond erbij, “in combinatie met liters geduld en kilo’s creativiteit, afgeblust met vakmanschap en kunstzinnigheid, vormt de geboortegrond van de meesterlijke werken van Frans Arts.”

En nu is de Magister Horologiagius, de meester-klokkenmaker, er niet meer. Ik leerde Frans kennen toen zijn kleinzoontje de rol van de jonge Jan van Amstel speelde in een filmpje dat we maakten over die Gemertsezeeheld, járen geleden. Frans was hartstikke trots. Het kleinzoontje van toen is inmiddels een stevige kerel geworden, we hebben elkaar weer ontmoet tijdens de opening van Frans’ expositie, en Frans was nog steeds hartstikke trots.

Frans Arts was veel meer dan alleen maar ontwerper van ingewikkelde klokken. Hij uitte zijn creativiteit ook in prachtig koperwerk, en in zijn schilderijen heeft hij, aanvankelijk geïnspireerd door het expressionisme van met name de Cobragroep, uiteindelijk zijn eigen kunstvormen en zijn eigen stijl ontwikkeld.

In het interview dat ik met Frans had, nu een week of zes geleden, vertelde hij dat hij in een groot gezin is opgegroeid in het huis naast het huis waar ik nu woon, aan het Kruiseind. Ik sprak daar mijn verbazing over uit, want dat huis is eigenlijk maar een huiske, niet bepaald geschikt voor een groot gezin. Frans lachte: “Andere tijden, jongen!” De vader van Frans stierf jong, en om die reden moest Frans al op z’n dertiende naar de fabriek, naar Raymakers. Eigenlijk moest je veertien zijn, dus als er controle kwam, kroop Frans ergens onder het getouw. Nee, hij keek niet in wrok om naar die tijd, want: “Je moest van de fabriek wel één dag per week naar de Levensschool. Gelukkig maar, want daar heb ik een hoop inspiratie opgedaan. Dááris het begonnen.”

Inderdaad. Het was het begin van experimenten met allerlei technieken en materialen, het begin ook van grafisch werk, en van houtbewerking. Frans restaureerde kasten, kabinetten en spindes, sloeg koper, deed het rekenwerk voor zijn astrolabia zelf – hij kende wel duizend getallen die er op dat vlak toe doen uit zijn hoofd, probeerde met succes de techniek van prehistorische grotschilderingen na te bootsen, maakte tijdens vroege ochtendwandelingen prachtige foto’s, en was altijd dingen aan het uitproberen in zijn ‘laboratorium’, zoals hij zijn werkschuur noemde.

Het ellendige coronavirus, dat ons allen in een beklemmende greep houdt, heeft een einde gemaakt aan het leven van een alleskunner. Het is een troost dat Frans de grote belangstelling voor zijn werk, rond de opening van zijn expositie, nog heeft meegemaakt. Wij gedenken in bewondering zijn onderzoekende en creatieve geest. We wensen de familie van Frans veel sterkte!

Frans Arts: Van ambacht naar kunst

Frans Arts (1942) autodidact, is in Gemert geboren op het Kruiseind. Daar dreef zijn moeder een kapperszaak, zijn vader was aannemer. Hij had graag de kunstopleiding willen volgen in Maastricht, maar vanwege gezinsomstandigheden – een te vroeg gestorven vader en een zieke moeder- zat die mogelijkheid er niet in.

Hij moest een vak gaan leren en is begonnen als aandraaier en wever en ging nadien als metselaar de bouw in. Hij heeft zichzelf ook het vak van koperslager eigengemaakt. Aan het werken in de bouw kwam vanwege een slechter wordende gezondheid vroegtijdig een einde. Zijn drang om kunst te maken heeft hem er bovenop geholpen en is een blijvende drijfveer gebleven. Het maken van kunst tilde hem boven de sores uit.

Wat de schilderskunst betreft groeide zijn werk van natuurgetrouwe, realistische weergave naar meer abstracte en sterk symbolisch geladen expressievormen. In 1998 zette hij zijn schreden in een nieuwe richting, die van de digitale kunst ofwel computerkunst. Deze kunstvorm brak door als ongebonden kunstuiting, die zich niet in ordening, normering, uniformiteit en stijlen laat bepalen.

Expressie en intuïtie vertalen zich in een levendig kleurgebruik en rijke elementaire vormentaal, door symboliek gedragen. Frans werkt van binnenuit, vanuit talloze indrukken die in zijn onderbewustzijn zijn opgeslagen. Zijn inspiratie vindt hij in enkele bekende Nederlandse computerkunstenaars, en voelt zich ook aangetrokken tot het werk van Kadinsky, Klee en Miro. Daarnaast heeft hij zich ook toegelegd op de kunst van de linosnede.

Eind jaren zeventig heeft hij zich voorts bekwaamd in het maken van klokken, naar eigen ontwerp, waarbij functionaliteit, techniek en vorm hand in hand gaan, met als hoogtepunt een astrolabiumcalendarium.

Ook is hij de trotse maker van het koperen Michaëlbeeld in de nis boven de ingang van de huidige Jenaplanschool in de Pandelaar. Na 68 jaar heeft hij daarmee de kroon op het werk mogen zetten van zijn vader die de voormalige Michaëlschool heeft gebouwd. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was die nis noodgedwongen opengebleven.


Frans arts, een veelzijdig kunstenaar, exposeert tijdens zijn tentoonstelling in Kunstlokaal uurwerken, schilderijen, beelden, linosnedes, fotografie en digitale bewerkingen.

zelfportret kijk ook op www.fransarts.nl schilderij, acrylverf


Op 1 maart zal het “Pieporkest” (o.l.v. Karin Rutten) en enkele andere blazers de opening muzikaal ondersteunen met een mini-concert.Ilke van Houtert en Nova van den Berg (klarinet), Liv Keursten (fluit),

Guus Wijn en Zoë van der Burgt (tuba), Nina van de Kerkhof (trompet)

Ook Jasmijn Beekmans (hoorn) en Niek Hermkens (trompet) zullen enkele nummers ten gehore brengen.

Lees hier meer over deze expositie

Een bijzondere expositie die beslist de moeite van een bezoekje waard is!


Graag tot ziens bij Kunst op Locatie.


Kunst op Locatie is een vrijwilligersinitiatief van Kunstcollectief Gemert. Deze stichting beheert een de expositieruimte van KunstLokaal te Gemert, met als doel kunstenaars de gelegenheid bieden om het werk op een laagdrempelige manier in de gemeente Gemert aan het publiek te tonen.